ได้รับข้อมูลการแจ้งโอนเรียบร้อย
ทางร้านค้าจะตรวจสอบและส่งสินค้าให้ท่านโดยไวค่ะ