ติดต่อเรา

บริษัท 88 ฟู๊ดส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตปลากะพงขาว (Asian Seabass) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า (Barramundi) มากว่า 6 ปี และปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตปลากะพงขาวครบวงจรในประเทศไทยซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าปลากะพงขาวส่วนใหญ่ที่บริโภคอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นผลผลิตมาจากการเลี้ยง

สำนักงาน วันและเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.15 – 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์