ปลากะพงขาวขอดเกล็ดควักไส้ดึงเหงือก (ใหญ่) 700-800 กรัม

ราคา 140 ฿